Järnväg - järnålder i Flemingsberg - fornlämning 98, kvarteret Regulatorn, Huddinge socken, Södermanland : arkeologisk undersökning och osteologisk analys 1984

Författare
Karin Äijä
(Karin Äijä, Tarja Formisto.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet 1986 Sverige, Stockholm 51 sidor. ill.