Järnvägshotellet i Ljusdal - Antikvarisk medverkan vid restaurering av vägg- och takmålningar samt dokumentation av ombyggnad och renovering : Kläppa 25:4, Ljusdals socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2017 Sverige, Gävle 25 sidor. ill.