Jönköping-Gripenbergs järnväg, Supplement

Författare
Lennart Welander
(Lennart Welander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östra Södermanlands järnväg 2003 Sverige, Mariefred xvi sidor. ill. 20 cm
Museifören. Östra Södermanlands järnväg (ÖSlJ) i samarbete med Vireda hembygdsfören., Halls offset 2000 Sverige, Mariefred, Växjö 112 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm