Jörgen Hammar - torrnålar

Författare
Erik Beckman
(Erik Beckman och Per Hjertzell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Printer's Grafiska 1985 Sverige, Stockholm ca [58]s. : ill. 91-7810-495-5