JASPER - digital wallet & mobile phone

Författare
Emilie Hallgard
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund university, Industrial Design, Lund Institute of Technology 2007 Sverige, Lund 115 sidor. : ill.