Jacob von Buchensteins, arf- län- och domhafwande herre til öfwer- mellan- och under-Buchenstein, lefwerne och bedrifter. Af K.H. Spiess. Öfwersättning från tyskan af N.P. Sjöberg. På öfwersättarens förlag. Götheborg, tryckt hos Lars Del 6, Tredje bandet. Senare delen. 1806. 112 s - Wahlström. =1-6. 1805- 06.=

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1806 Sverige, Götheborg 112 sidor. 8:o