Jag, Jörn Johan Donner, född den 5 februari 1933 i Helsingfors, Finland

Författare
Jörn Donner
Genre
Memoarer & Biografier, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 2015 Sverige 152 sidor. 978-91-46-22885-1
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1980 Sverige, Stockholm, Malmö 153 sidor. 22 cm
Söderström, Beyrond 1980 Finland, Helsingfors, Malmö 153 sidor. 22 cm