Jag Zarathustra säger dig - om livsproblem, andeskådning, spöken, spådom, astrologi, zoofysiologi, religion, etc

Författare
Zarathustra J:r, pseud. för Gunnar Öfwerström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nornan 1964 Sverige, Örebro 72 sidor.