Jag kunde lika gärna sagt nej

Författare
Lena Pettersson
(Lena Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vulkan 2020 Sverige, Stockholm 66 sidor 21 cm 978-91-89179-02-8