Jag lyfter mina händer - en liten bok för enskild andakt

Författare
Jeanna Oterdahl
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum 1969 Sverige, Stockholm, Nederländerna 138 s
Diakonistyr. 1946 Sverige, Stockholm 141 sidor.