Jag tror på Sverige

Författare
Pehr G. Gyllenhammar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull, Seelig, Centraltr. 1974 Sverige, Stockholm, Solna, Borås 192 sidor.
Askild & Kärnkull, Seelig, Ljungföretagen 1973 Sverige, Stockholm, Solna, Örebro 192 sidor.