Jag tyckte mig se en swart stork - om jakt och ornitologi i Anders Cronsjös dagbok 1833-1847

Författare
Bo Ekberg
(Bo Ekberg blyersteckningar: Måns Sjöberg.)
Genre
Biografi, Dagböcker, Anteckningar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström 2015 Sverige, Lund, Lettland 153 sidor. ill. 19 cm 978-91-7247-418-5