Jag! utropar Fröding - femton författare, hundra år efteråt

Författare
(Redaktör: Staffan Söderblom illustrationer: Bengt Göran Flood.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Centraltr. 1997 Sverige, Stockholm, Borås 128 sidor. ill. 22 cm