Jag vägrar sitta still - ett helt år med gympa!

Författare
Mimmi Alburg
(Text: Mimmi Alburg, Gun Ståhl och Maria Ståhl illustrationer: Caroline Roberts)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SISU idrottsböcker, Gymnastikförbundet 2004 Sverige, Stockholm [24] sidor. : färgill.