Jag var i fängelse

Författare
Nanny Fredriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1960 Sverige, Kumla 32 sidor.
Helgelseförb. 1959 Sverige, Kumla 48 sidor. : ill.
Helgelseförb. 1952 Sverige, Kumla 48s : Ill
Helgelseförbundet 1949 Sverige, Hardemo 48 sidor. ill
1948 Sverige, Hardemo 48 sidor. : ill.