Jahresfeiern und Festbräuche in Schweden

Författare
Ingemar Liman
(Ingemar Liman.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schwedisches Inst. Sv. inst., Berling 1983 Sverige, Stockholm, Arlöv 32 sidor. ill. 20 cm