Jaktberättelser

Författare
Elof Frisendahl
(Elof Frisendahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige, Elander 1974 Sverige, Kungsbacka, Kungsbacka 111 sidor.