Jakter i Norrland

Författare
Elof Frisendahl
(Elof Frisendahl med företal av Albert Engström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1917 Sverige, Stockholm 240 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan