Jakter och skogslif

Författare
Kalle på Udden, pseud
(Af Kalle på Udden upptecknade af honom själf och utvalda af Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alb. Bonnier 1898 Sverige, Stockholm 251 sidor.