Guilloutinen - biografi om Jan Guillou

Författare
Paul Frigyes
(Paul Frigyes.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindelöw, Scandbook 2015 Sverige, Göteborg, Falun 312 sidor. 18 cm 978-91-85379-96-5
Lindelöw, Scandbook 2014 Sverige, Göteborg, Falun 312 sidor. 22 cm 978-91-85379-93-4