Javistt, Direktörn!

Författare
Finn Methling
(Finn Methling översättning: Rune Bergman och Leif Sundberg)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms studentteater 1962 Sverige, Stockholm 23 sidor.