Jazz harmoni Vol. 1-2 - För komposition, analys och improvisation

Författare
Ola Bengtsson
(Ola Bengtsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Benola 2005 Sverige, Bromma 64, 35 sidor. musiknoter