Jazz harmoni Vol. 1 - För komposition, analys och improvisation

Författare
Ola Bengtsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Benola cop. 1994 Sverige, Bromma 64 sidor. : musiknoter