Jazz harmoni Vol. 1-2 - För komposition, analys och improvisation

Författare
Ola Bengtsson
(Ola Bengtsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Benola 2005 Sverige, Bromma 64, 35 sidor. musiknoter
Benola cop. 1997 Sverige, Bromma 35 sidor. musiknoter