Jazz-, rock-, blues- och folkmusikskivor - en hjälpreda för bibliotekens inköp

Författare
Folke Andersson
(Folke Andersson och Christer Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. BHS publicerar 1976 Sverige, Borås [1], 20 sidor. 30 cm