Jazzmusiker på medalj

Författare
(Lars O. Lagerqvist ... medaljfotografier: Jan Eve Olsson.)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Myntkabinettet 2000 Sverige, Stockholm, Norge 48 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm