Jean Eric Rehn som illustratör - uppdrag för Kungliga Vetenskapsakademien samt privatpersoner

Författare
Nils O. Rehn
(Nils O. Rehn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nils O. Rehn 2006? Sverige, Stockholm 30 sidor. ill.
Akad. för de fria konsterna, Stål & Accidenstr. (Södertälje : Larssons offset) 1993 Sverige, Stockholm, Farsta 68 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm
Bukowski 1992 Sverige, Stockholm 260 sidor. ill. (vissa i färg)