Jean Eric Rehn som illustratör - uppdrag för Kungliga Vetenskapsakademien samt privatpersoner

Författare
Nils O. Rehn
(Nils O. Rehn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nils O. Rehn 2006? Sverige, Stockholm 30 sidor. ill.