Jean Eric Rehns gravkonst

Författare
Tora Göransson
(Tora Göransson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, Br. Ekstrand 1977 Sverige, Lund, Lund [4], 361 sidor. ill. 24 cm