Jean-Etienne Liotard - Erkenntnisvermögen und künstlerischer Anspruch

Författare
Andreas. Holleczek
(Andreas Holleczek.)
Genre
Biografi, Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. Lang c2002 Tyskland, Frankfurt am Main, New York 260 sidor. : ill. 21 cm. 3-631-38919-1