Jemförelse emellan fortifikations- och fältmätnings-corpserna. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1810 Sverige, Stockholm [10] sidor. 4:o.