Jernvinna ved Dokkfløyvatn - de arkeologiske undersøkelsene 1986-1989

Författare
Jan Henning Larsen
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1991 Norge, Oslo vi, 295 sidor. : ill., tab. 82-7181-096-0