Jerusalem 2010

Författare
Eva Bergman
(Eva Bergman.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungliga Dramatiska Teatern 2010 Sverige, Stockholm 138 sidor.