Jerusalem D. 2

Originaltitel
Jerusalem
Författare
Selma Lagerlöf
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Norge 279 sidor.
Lutherstift. 1963 Norge, Oslo 281 sidor.