Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållit upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, år 1780

Författare
Jonas Callerholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Uppsala 18 sidor. 4:o.