Jesu apostlars historia och skrifter af Joh. Jac. Hess. Swensk öfwersättning af Jör. Jac. Thomæus. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1816-17= Del 2, Senare delen. 1817. x, 490 s

Originaltitel
Geschichte und Schriften der Aposteln Jesu
Författare
Johann Jakob Hess
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Berling 1817 Sverige, Lund