Jesu förkunnelse - framställd i fem huvudstycken

Författare
Johannes Ljunghoff
(Johannes Ljunghoff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1932 Sverige, Stockholm 50 sidor.
1928 Sverige
1927 Sverige