Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser)

Författare
Johann Jakob Hess
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Cedergréen 1814 Sverige, Kristianstad