Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 2, Sednare delen. 1815. 648 s. =(s. 647/648 blank)

Författare
Johann Jakob Hess
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Cedergréen 1815 Sverige, Kristianstad 646 sidor. 8:o