Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.=

Författare
Johann Jakob Hess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814-1815 Sverige, Kristianstad 8:o.