Jesu nattward, gudaktighetens lif

Författare
Samuel Hedborn
(Föreställd uti en christlig predikan på palmsöndagen uti St. Jakobs kyrka i Stockholm, af S. Hedborn. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1814.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1814 Sverige, Stockholm 08 sidor. 4:o.