Jesu utgjutne blods ropande röst, förestäld i högmäszo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slotts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Andra uplagan. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet, 1794

Författare
Carl Wilhelm Strang
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1794 Sverige, Stockholm 16 sidor. 4:o.