Jesu utgutne blods ropande röst, förestäld i högmässo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slåtts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1782

Författare
Carl Wilhelm Strang
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1782 Sverige, Stockholm 24 sidor. 4:o.