Jesus Kristus - människan, historien och kosmos

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, Norstedt 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 32 sidor. 19 cm