Jesus, Paul, and early Christianity - studies in honour of Henk Jan de Jonge

Författare
(Edited by Rieuwerd Buitenwerf ..)
Genre
Analys och tolkning, Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brill 2008 Nederländerna, Leiden x, 470 sidor. ill. 978-90-04-17033-9