Jesus kommer - Syv Praedikener om Kristi Genkomst. Stenografisk optegnede. Overs. fra Svensk af A.Lorck

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Danmark, København