Jesus som undervisare

Författare
Johannes Ljunghoff
(Johannes Ljunghoff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1939 Sverige, Lund 42 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan