Jimmy Darlings hundracka

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohusläningen 1922 Sverige, Uddevalla 164 sidor.