Jo. Andreae Murray Prodromus designationis stirpium Gottingensium - cum fiiiguris aeneis

Författare
Johann Andreas Murray
Målgrupp
Allmänhet
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
impensis Jo. Chr. Dieterich 1770 Tyskland, Gottingae 252 sidor.