Joh. Wal. Meidingers Praktiska fransyska grammatika, från den 21:sta tyska upplagan öfversatt och till en stor del omarbetad af N. Åkerman ... Carlskrona 1810. Tryckt i kongl. amiralitets-boktryckeriet, hos major C.F. Svinhufvud - (Rättelsebl.: Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1811.)

Författare
Johann Valentin Meidinger
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1810 1811 Sverige, Karlskrona, Stockholm 320 sidor.; [1] rättelsebl. 8:o.